Skip to main content

Zorunlu Kamuoyu Açıklaması


Zorunlu Kamuoyu Açıklaması
Zorunlu Kamuoyu Açıklaması

Son günlerde “Prostat Kanseri Derneği” mizin adı kullanlarak internet veya farklı platformlar üzerinden ticari faaliyetlerde bulunulduğu duyumları alınmaktadır.

Prostat Kanseri Derneği olarak ne geçmişte ne de günümüzde söz konusu ticari faaliyetlerde bulunanlar ile ilgili doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir şekilde ve herhangi bir gerekçeyle hiçbir ilişkide bulunmadığımız gibi, ilgili ticari faaliyetlerde bulunan kişi/tüzel kişilerin kurumlarımızda üyeliği ve ilişkisi asla söz konusu olmamıştır.

Prostat Kanseri Derneği’nin amacı; “Erkek sağlığı, Üroloji hastalıkları ,Prostat Hastalıkları, Prostat kanseri ve diğer ürolojik tümörler konusunda her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunulması, ülkemizde prostat kanserinin tedavisi için en etkin korunmanın sağlanması, bu olgular için ülkemizdeki ve yurt dışındaki tıbbi yenilikler ile uygulamaları takip ederek bunlar hakkında ülkemizde halkımızın bilgilendirilmesidir. Prostat kanseri ve diğer ürolojik tümörler ile ilgili tüm konularda araştırma yapmak, yapılan bilimsel araştırmalara destek vermek ve toplumu bilgilendirmektir. Ayrıca erkeklerdeki ereksiyon kusuru ve idrar kaçırma problemlerinin çözümü hakkında toplumu bilgilendirmektir “

Prostat Kanseri Derneği, Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereğince kurulmuş olup , T.C. Anayasasına, yasalarına ve devletimize bağlı saygın bir dernek olarak sürekli devletimizin denetimi altında olduğumuzu bildiririz.

Bu bağlamda “Prostat Kanseri Derneği” adını kullanıp ticari faaliyetlerde bulunanları şiddetle kınıyor, gerçeğin bilinmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ; kamuoyunda “PROSTAT KANSERİ DERNEĞİ” itibarına zarar verilmemesi ve derneğimiz hakkında olumsuz algı oluşturulmasına engel olunması amacıyla bu işbu açıklamayı yapmayı zorunlu görüyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Prostat Kanseri Derneği
Yayınlanma Tarihi: 16.07.2019 14.01

Resmi Telefonlar:
Tel: +90 (850) 840 90 74
Tel: +90 (216) 680 49 89

Resmi Epostalar:
info@prostatkanseridernegi.org ve prostatkanserdernegi.org alan adına bağlı epostalar.

http://www.linkedin.com/in/prostatkanseridernegi
http://www.youtube.com/user/prostatkanseridernek?sub_confirmation=1
https://facebook.com/prostatkanseridernegi
http://www.prostatkanseridernegi.org/
https://twitter.com/prosder

Not: Bu yazının tamamen ve/veya kısmen izinsiz kullanılması durumunda tüm yasal haklarımız saklıdır


Yayın Tarihi: 25 Şubat 2022

Prostat Kanseri Derneği
Prostat Kanseri Derneği olarak amacımız; Erkek sağlığı, Üroloji hastalıkları ,Prostat Hastalıkları, Prostat kanseri ve diğer ürolojik tümörler konusunda her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunulması, ülkemizde prostat kanserinin tedavisi için en etkin korunmanın sağlanması, bu olgular için ülkemizdeki ve yurt dışındaki tıbbi yenilikler ile uygulamaları takip ederek bunlar hakkında ülkemizde halkımızın bilgilendirilmesi. Prostat kanseri ve diğer ürolojik tümörler ile ilgili tüm konularda araştırma yapmak, yapılan bilimsel araştırmalara destek vermek ve toplumu bilgilendirmek. Ayrıca erkeklerdeki ereksiyon kusuru ve idrar kaçırma problemlerinin çözümü hakkında toplumu bilgilendirmektir.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacik Beykoz İstanbul TÜRKİYE
©2022 Prostat Kanseri Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. PROSDER-12022022v01