Skip to main content
PROSTAT KANSERİ DERNEĞİ

PROSTAT KANSERİ DERNEĞİ

PROSTAT KANSERİ DERNEĞİ
PROSTAT KANSERİ DERNEĞİ

Prostat Kanseri Derneği (PROSDER), prostat kanseri ve diğer üroloji hastalıkları alanında çalışan Üroloji(Bevliye) hekimlerini, ilgili diğer alanlarda çalışan uzman tıp doktorlarını bünyesinde bulunduran bir tıbbi uzmanlık derneğidir.

Bu dernek, ülkemizde ve dünyada giderek artan bir şekilde daha sık karşılaştığımız prostat kanserine, özellikle tanı ve tedavide günümüz olanaklarında multidisipliner bir yaklaşımı sağlamak için, konu ile ilgili uzmanlık alanlarında birlikte çalışılacağı bir dernektir. Prostat Kanseri Derneğinin amacı, ulusal prostat kanseri ve diğer prostat hastalıkları sorununa multidisipliner bir yaklaşımın sağlanmasının yanında, bu yaklaşımın ülke geneline yayılmasını sağlamak, bu konuda her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmaktır, Ayrıca, ülkemizde prostat kanserinin ilerlemesinin önlenmesi ve erken tanısı için en etkin yöntemlerin uygulanmasını sağlamak ve var olan prostat kanserli hastalar ile diğer prostat hastalarının en son tıbbi yenilik ve uygulamalardan yararlanabilmesi için güncel bilgileri takip ederek, prostat kanserinin doğru bir şekilde tedavisini sağlamak ve bu konuda en üstün çabayı göstermektir.

Derneğimiz bu amaçları gerçekleştirebilmek için bilimsel kongre, seminer, panel, sempozyum, toplantı ve çalışmalar düzenleyecek, ilgili alanda düzenlenen toplantılara katılacak ve yayınlar yapacaktır. Prostat kanserli hastalar ve yakınlarının eğitimi için çaba gösterip, rehberlik hizmetleri oluşturacak ve önerilerde bulunacaktır. Hasta bakım hizmetlerinde, tanı ve tedavide etik standartlar geliştirip, bu alanda eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için gereken çabayı gösterecektir. Bunları yerine getirirken benzer amaçlı diğer Ulusal (Türk Kanser Derneği gibi) ve Uluslararası dernek, kurul, kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği yapacak, esas uzmanlık alanımız olan derneklerimizin daha da güçlenmesine katkıda bulunacak, ortak bilimsel ve sosyal toplantılar düzenleyecek, düzenlenen toplantılara en üst düzeyde gerekli desteği vererek ortak çalışmalar yürütecektir.

Üyelerin aktif katılımıyla güçlü bir multidisipliner yapıya kavuşacak olan derneğimiz, üyeleri ve hastaları arasında bilimsel ve sosyal ilişkileri güçlendirmek amacı ile görev ve çalışma grupları (epidemiyoloji, erken tanı, evreleme, tedavi, korunma, izlem, etik ve sosyal ilişkiler gibi konularda) oluşturacaktır.

Prostat Kanseri Derneği
Prostat Kanseri Derneği olarak amacımız; Erkek sağlığı, Üroloji hastalıkları ,Prostat Hastalıkları, Prostat kanseri ve diğer ürolojik tümörler konusunda her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunulması, ülkemizde prostat kanserinin tedavisi için en etkin korunmanın sağlanması, bu olgular için ülkemizdeki ve yurt dışındaki tıbbi yenilikler ile uygulamaları takip ederek bunlar hakkında ülkemizde halkımızın bilgilendirilmesi. Prostat kanseri ve diğer ürolojik tümörler ile ilgili tüm konularda araştırma yapmak, yapılan bilimsel araştırmalara destek vermek ve toplumu bilgilendirmek. Ayrıca erkeklerdeki ereksiyon kusuru ve idrar kaçırma problemlerinin çözümü hakkında toplumu bilgilendirmektir.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacik Beykoz İstanbul TÜRKİYE
©2022 Prostat Kanseri Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. PROSDER-12022022v01