Skip to main content
Prostat kanserinde modern tedaviler

Prostat kanserinde modern tedaviler

Prostat kanserinde modern tedaviler Prostat kanserinde modern tedaviler
Prostat kanserinde modern tedaviler

PROSTAT KANSERİNDE GÜNCEL, YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİNE NEDEN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR?

Her ne kadar prostat kanserinin özellikle erken evrelerinde yüksek onkolojik başarılar elde edilse de , radyoterapi ve cerrahideki tüm gelişmelere ragmen fonksiyonel sonuçlar olarak nitelendirdiğimiz idrar kaçırma ve cinsel hayatın devamlılığı sonuçlarında henüz istenen başarılara ulaşılamamıştır. Bununla beraber özellikle radyoterapi sonrası geç yan etkiler araştırmaları( bakınız radyoterapi sonrası geç toksikasyonlar) tedavide başka yöntemler ve enerji modalitelerine yönlendirmiştir.

BUGÜN İÇİN YENİ TEDAVİ ALTERNATİFLERİ NELERDİR?

Bugün için prostat kanserli hastalarda , kriyoterapi, HIFU ve fokal tedaviler  alternatif tedavi seçenekleri olarak ortaya çıkmıştır. HIFU ve kriyoterapi, hem tedavi ile ilişkili düşük morbidite hem de  cerrahi ve cerrahi olmayan seçenekleri ile aynı tedavi edici etkinliğe sahip minimal invaziv işlemler olarak geliştirilmiştir.

HIFU (Robotik Hifu)

HIFU işlemi, rektuma yerleştirilen ve açılı piezoelektrik kristal içeren kaşık şekilli bir aplikatör ve yayılan ultrasonografik dalgaları bir noktaya odaklayan ultrasonik tarayıcı ile uygulanır. Yapılan ölçümler 3 boyutlu görüntü ile kontrol edilir, düzeltilir, ve tedavi planına göre her lezyon için otomatik ve anlık gerçek zamanlı görüntüleme yapılır, işlemin keskinliği bir milimetrenin beşte biri hassasiyetinde dir ve böylece HIFU ile uygulamasında en yüksek intraoperative keskinlik sağlanır ve bu HİFU işlemini uygulayan teknolojilerini “Akıllı cerrahi robot” yapan özellikdir. Genel anestezi altında yapılan tek seanslık işlemde, doku hassasiyeti ve sınırları mükemmel olarak belirlenerek, 0,2mm’lik sekanslarla oluşturulan ve kanser hücrelerinin hassas olduğu  65°C2lik ısı ile termal ve mekanik doku hasarı yaratılarak kanserli doku nekroze edilmektedir(öldürülmektedir).  Bilgi için tıklayınız.

Prostat Kanseri Derneği
Prostat Kanseri Derneği olarak amacımız; Erkek sağlığı, Üroloji hastalıkları ,Prostat Hastalıkları, Prostat kanseri ve diğer ürolojik tümörler konusunda her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunulması, ülkemizde prostat kanserinin tedavisi için en etkin korunmanın sağlanması, bu olgular için ülkemizdeki ve yurt dışındaki tıbbi yenilikler ile uygulamaları takip ederek bunlar hakkında ülkemizde halkımızın bilgilendirilmesi. Prostat kanseri ve diğer ürolojik tümörler ile ilgili tüm konularda araştırma yapmak, yapılan bilimsel araştırmalara destek vermek ve toplumu bilgilendirmek. Ayrıca erkeklerdeki ereksiyon kusuru ve idrar kaçırma problemlerinin çözümü hakkında toplumu bilgilendirmektir.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacik Beykoz İstanbul TÜRKİYE
©2022 Prostat Kanseri Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. PROSDER-12022022v01