Skip to main content
Prostat biyopsisi nedir? Nasıl yapılır?

Prostat biyopsisi nedir? Nasıl yapılır?

Prostat biyopsisi nedir? Nasıl yapılır? Prostat biyopsisi nedir? Nasıl yapılır?
Prostat biyopsisi nedir? Nasıl yapılır?

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen ve ölüme neden olan malignitelerden birisidir. Çoğu olguda prostat kanseri, muayenede şüphe veya PSA yüksekliği nedeniyle yapılan iğne biyopsisi ile elde edilen doku örneklerinden tanınır ve derecelenir. Materyallerdeki tümör derecesi hastalığın lokal ilerleme ya da metastaz yapma potansiyelinin öngörüsünde etkin bir belirleyici olduğu için biyopside saptanan tümör derecesi uygulanacak tedavi yönteminin seçilmesinde de yol gösterici olacaktır.

Klasik altı kadran (sextant) biyopsinin Hodge veark.(1) tarafından tanımlanması ile bu teknik prostat kanseri tanısında hızla standart hale gelmiştir. Ancak,  daha sonra altı kadran biyopsinin yüksek oranda yanlış negatiflik ile yetersizlik  gösterdiği görülmüştür.(2)  Bu yöntem bugün 12 kadrandan alınarak yapılmaktadır.Makattan biopsi iğnesinin girmesinden dolayı bazı kanama ve enfeksiyon problemleri olabilmektedir.

Bu sebeple geliştirilen perineal biyopsi tekniği,transperineal biyopside rektumun penetre edilmemesi enfeksiyon ve rektal kanama gibi komplikasyonları azaltmakta, özellikle sepsise yatkınlığı bulunan hastalarda mutlak önerilmektedir.(8). Ayrıca, template ile biyopsi iğnesinin üretraya paralel ilerletilmesi sayesinde hematüri sıklığı da azalmaktadır.(6)

Özellikle daha büyük prostatlarda daha fazla biyopsi alınma imkanı sunmaktadır(3),daha lateralden daha çok biyopsi ve transizyonel zon, ön boynuz (anterior horn) gibi bölgelerden ek biyopsiler alınması veya prostatın sistematik olarak bölgelere ayrılıp bu bölgelerden çoklu biyopsi alınmasını sağlamaktadır. Bu şekilde, kanser tanı oranlarında belirgin artış sağlanmıştır(3,4).

transpenirial 2

Perineal biyopsi, özellikle en sık cerrahi sınır pozitifliği izlenen anterior tümörleri (pT3) daha fazla oranda, daha büyük oranlı boyutlarda ve extrakapsüler yayılımı daha az olarak daha erken evrede yakalama avantajı sağlamaktadır.(5) Daha önce çok sayıda negatif biyopsiye rağmen PSA yüksekliği süren ve/veya anormal PRİ bulgusuna sahip hastalar, önceki biyopsilerde yüksek dereceli prostatik intraepitelyal neoplazi (PİN) veya atipi izlenen hastalar ürologlar için önemli tanısal sorun oluştururlar. Bu grup hastalar için transperineal saturasyon biyopsi yöntemleri önerilmektedir. Template kılavuzluğunda yapılan bu işlemde ayrıca, biyopsi iğnesi kontrollü olarak yönlendirilebilmekte, tüm prostat düzenli bir şekilde örneklenebilmektedir. Template aralıklarının 0.5 cm olması nedeniyle küçük tümörleri yakalama olasılığı da artmaktadır.(6) Ayrıntılı haritalama ve derecelendirme imkanı vermesi nedeniyle, küratif tedavi veya aktif izlem için hasta seçimi konusunda avantaj sağlamaktadır ve fokal tedaviye karar vermede mutlak endike  olarak önerilmektedir.(7)

Referanslar
  1. Hodge KK, McNeal JE, Terris MK, Stamey TA. Random systematic versus directed ultrasound-guided transrectal core biopsies of the prostate. J Urol 1989;142:71-4.
  2. Rabbani F, Stroumbakis N, Kava BR, Cookson MS, FairWR. Incidence and clinical significance of false-negative sextant prostate biopsies. J Urol 1998;159:1247-50.
  3. Andrew S. Y. Huo, Tania Hossack, Symons JLP, PeBenito R, Warick J. Delprado, Brenner P Stricker PD. Accuracy of primary systematic template guided transperineal biopsy of the prostate for locating prostate cancer: A comparison with radical Prostatectomy Specimens. J Urol 2012;187:2044-50.
  4. Babaian RJ, Toi A, Kamoi K, Troncoso P, Sweet J, Evans R, et al. A comparative analysis of sextant and an extended 11-core multisite directed biopsy strategy. J Urol 2000;163:152-7.
  5. Hossack, Manish I. Patel, Huo A, Brenner  P, Yuen C, Spernat D, Mathews J, Haynes AM, Sutherland R, Prado W, Stricker P. Location and pathological characteristics of cancers in radical prostatectomy specimens Identified by transperineal biopsy compared to transrectal biopsy. J Urol 2012;188:781-785.
  6.  Li H, Yan W, Zhou Y, Ji Z, Chen J. Transperineal ultrasound-guided saturation biopsies using 11-region template of the prostate: report of 303 cases. Urology 2007; 70:1157-61.
  7. Onik G, Brazell W. Transperineal 3D mapping biopsy of the prostate: An essential tool inselecting patients for focal prostate cancer therapy. J Urolonc  2008;26:506-510.
  8. Miller J, Perumalla C, Heap G. Complications of transrectal versus transperineal prostate biopsy.  ANZ jsurg2005;75:48-50
Prostat Kanseri Derneği
Prostat Kanseri Derneği olarak amacımız; Erkek sağlığı, Üroloji hastalıkları ,Prostat Hastalıkları, Prostat kanseri ve diğer ürolojik tümörler konusunda her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunulması, ülkemizde prostat kanserinin tedavisi için en etkin korunmanın sağlanması, bu olgular için ülkemizdeki ve yurt dışındaki tıbbi yenilikler ile uygulamaları takip ederek bunlar hakkında ülkemizde halkımızın bilgilendirilmesi. Prostat kanseri ve diğer ürolojik tümörler ile ilgili tüm konularda araştırma yapmak, yapılan bilimsel araştırmalara destek vermek ve toplumu bilgilendirmek. Ayrıca erkeklerdeki ereksiyon kusuru ve idrar kaçırma problemlerinin çözümü hakkında toplumu bilgilendirmektir.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacik Beykoz İstanbul TÜRKİYE
©2022 Prostat Kanseri Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. PROSDER-12022022v01