Skip to main content

Kurucu Üyeler


YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

M. İhsan KARAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin LÜLECİ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Orhan KOCA
Yönetim Kurulu Asil Üye & Genel Sekreter
Mehmet AKYÜZ
Yönetim Kurulu Asil Üye
Metin İshak ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Asil Üye & Dernek Saymanı

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Metin KILINÇ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Hasbey Hakan KOYUNCU
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Efe ÖNEN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Zülfü SERTKAYA
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
İlhan OFLUOĞLU
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

Ali İhsan TAŞÇI
Denetim Kurulu Asil Üyesi
Tanju CENGİZ
Denetim Kurulu Asil Üyesi
Ersin Erdinç ÇELEBİ
Denetim Kurulu Asil Üyesi

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Farun YENÇİLEK
Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Ege Can ŞEREFOĞLU
Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Ahmet Tunç ÖZDEMİR
Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Prostat Kanseri Derneği
Prostat Kanseri Derneği olarak amacımız; Erkek sağlığı, Üroloji hastalıkları ,Prostat Hastalıkları, Prostat kanseri ve diğer ürolojik tümörler konusunda her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunulması, ülkemizde prostat kanserinin tedavisi için en etkin korunmanın sağlanması, bu olgular için ülkemizdeki ve yurt dışındaki tıbbi yenilikler ile uygulamaları takip ederek bunlar hakkında ülkemizde halkımızın bilgilendirilmesi. Prostat kanseri ve diğer ürolojik tümörler ile ilgili tüm konularda araştırma yapmak, yapılan bilimsel araştırmalara destek vermek ve toplumu bilgilendirmek. Ayrıca erkeklerdeki ereksiyon kusuru ve idrar kaçırma problemlerinin çözümü hakkında toplumu bilgilendirmektir.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacik Beykoz İstanbul TÜRKİYE
©2022 Prostat Kanseri Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. PROSDER-12022022v01