Sertleşme sorunu tedavi seçenekleri

Sertleşme sorunu tedavi seçenekleri

Sertleşme sorunu tedavi seçenekleri Sertleşme sorunu tedavi seçenekleri
Sertleşme sorunu tedavi seçenekleri

İki tür tedavi bulunmaktadır.

1- Cerrahi Olmayan Tedaviler
2- Cerrahi Tedaviler

Penil protez kararı verilmeden önce bu basamakların doktorlar tarafından hastalara önerilmiş olması ve hastalar tarafından da denenmiş ve artık bir cevap alınamıyor olması gerekmektedir.

1- Cerrahi olmayan tedaviler

– Psikolojik Danışmanlık
– Oral ereksiyon hapları (T*dal*fil, Sild*naf*l, V*rden*fil vb.)
– Penil enjeksiyonlar
– Vakum cihazları

2- Cerrahi tedaviler

– Penil protezler
– Penil re-vaskülarizasyon

Sertleşme sorunu tedavi seçenekleri
Şekil 1:  Penil protezler

Referanslar/Kaynaklar

UROWEB 2021 | EAU Hasta Bilgilendirme Projesi

Prostat Kanseri Derneği
Prostat Kanseri Derneği olarak amacımız; Erkek sağlığı, Üroloji hastalıkları ,Prostat Hastalıkları, Prostat kanseri ve diğer ürolojik tümörler konusunda her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunulması, ülkemizde prostat kanserinin tedavisi için en etkin korunmanın sağlanması, bu olgular için ülkemizdeki ve yurt dışındaki tıbbi yenilikler ile uygulamaları takip ederek bunlar hakkında ülkemizde halkımızın bilgilendirilmesi. Prostat kanseri ve diğer ürolojik tümörler ile ilgili tüm konularda araştırma yapmak, yapılan bilimsel araştırmalara destek vermek ve toplumu bilgilendirmek. Ayrıca erkeklerdeki ereksiyon kusuru ve idrar kaçırma problemlerinin çözümü hakkında toplumu bilgilendirmektir.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacik Beykoz İstanbul TÜRKİYE
©2022 Prostat Kanseri Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. PROSDER-12022022v01